Pierwszy elementarz Falskiego (reprint 1971)

78,87

Opis

J. Polski LO 3 Ponad słowami cz.1 ZPiR 2021 NE

Podręcznik Ponad słowami dla klasy 3 część 1, obejmujący Młodą Polskę, w przystępny sposób przedstawia obraz epoki literackiej. Pozwala harmonijnie łączyć treści literackie, kulturowe oraz językowe.

Ma uporządkowaną strukturę: poszczególne obszary nauczania są podzielone na czytelnie oznaczone bloki.

Pozwala na poznanie kontekstu kulturowego epoki dzięki bogatej ikonografii oraz czytelnym infografikom.

Umożliwia rozwijanie umiejętności czytania utworów literackich z uwzględnieniem kluczowych dla nich kontekstów: historycznego, artystycznego, filozoficznego i społecznego.

Dzięki kompleksowemu opracowaniu tekstów ułatwia ich gruntowne omówienie.
Otwiera na nowe wątki interpretacyjne dzięki ciekawie dobranym komentarzom do lektur.

Ukazuje dialog z tradycją poprzez ciekawe i różnorodne propozycje współczesnych nawiązań.

Kładzie nacisk na funkcjonalne kształcenie językowe, poparte przykładami z codziennych praktyk komunikacyjnych i z literatury.

Pomaga w nauce tworzenia wypowiedzi – m.in. dzięki szczegółowym instrukcjom oraz przykładowym pracom.

Wspomaga rozwijanie umiejętności retorycznych przydatnych do budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Pozwala systematycznie kształcić umiejętności wymagane na maturze, takie jak: interpretacja tekstu, krytyczne czytanie tekstu, kompetencje językowe i tworzenie wypowiedzi.

Numer dopuszczenia: 1014/5/2021

Podręczniki szkolne

bluza adler, skierowanie na badania lekarskie jak wypełnić, pobicie w pracy, artykuł 210, lampa gtv, kto nie musi nosić maseczki, makroorganizmy, wysokość pomieszczeń, praca zdalna regulacje prawne, rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej

yyyyy