Hendi Rękawice Antyprzecięciowe Rozmiar M

173,39

Opis

Płyn, produkt do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym oraz bakteriobójczym. Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania oraz do użycia przez profesjonalistów. Sposób stosowania: nanieść na skórę preparat w ilości potrzebnej do zwilżenia całych dłoni (ok. 3 – 5 ml). Wcierać produkt przez około 30 sekund do wyschnięcia. Nie spłukiwać. UWAGA: unikać stosowania u dzieci do lat 3. U dzieci od 3 do 6 lat przeprowadzać dezynfekcję rąk przez dorosłego. U dzieci od 6 do 12 lat przeprowadzać dezynfekcję rąk pod nadzorem dorosłego. Unikać długotrwałego, ciągłego kontaktu z preparatem, w przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może wystąpić zaczerwienienie skóry. Nie przenosić preparatu na twarz i oczy. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Produkt może powodować biały nalot na skórze, który znika po pewnym czasie i nie stanowi zagrożenia. Substancje czynne: -nadtlenek wodoru, zaw. 4,9 g/ 100 g Pierwsza pomoc i skutki uboczne: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Przechowywanie: produkt przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Postępowanie z odpadami produktu: zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :H319 Działa drażniąco na oczy. Zwroty wskazujące środki ostrożności P102 Chronić przed dziećmi. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1132/TP/2020

Artykuły do dezynfekcji

l4 na stłuczenie, olga semeniuk rodzice, obiekt chroniony, wypadek przy pracy (studenta) to każde zdarzenie:, kombinezon tyvek 500 xpert, przysięga 583, nie zastawiać, szczepienia pracodawcy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, na wysokości

yyyyy