DeWalt DCF899HN

898,00

Opis

Nowość na rynku!

Wskaźnik służący do pomiaru stężenia cukru w moszczu lub brzeczce piwnej wyrażonego w g/l lub w stopniach Ballinga oraz do określenia potencjalnej zawartości alkoholu w winie lub piwie (%). Jeden stopień Ballinga (1°Blg) odpowiada w przybliżeniu 10g cukru w 1l soku (moszczu). Urządzenie to skalowane jest w temperaturze 20°C.

Główne elementy miernika:
– pływak (areometr) z naniesionymi trzema skalami (dla stężenia cukru g/l oraz w stopniach Blg); oraz potencjalnej zawartości alkoholu w %,
– probówka – do przeprowadzenia pomiaru,

Badanie moszczu:
W celu dokonania pomiaru probówkę należy wypełnić do 2/3 wysokości analizowanym moszczem lub brzeczką piwną. Płyn nie powinien zawierać cząstek stałych i pęcherzyków gazu. Ilość płynu powinna być taka, aby umieszczony w probówce pływak unosił się swobodnie, nie dotykał dna i ścianek probówki.

Przykład:
Załóżmy, że odczyt wyniósł dla badanego moszczu 20 stopni Blg, co odpowiada zawartości 200g/l cukru i oznacza, że potencjalna zawartość alkoholu w winie wynosić będzie 9,6 %.

UWAGA:
Dla ułatwienia, na skali zaznaczono różnymi kolorami zakresy początkowych stężeń cukru w moszczu, dla różnego rodzaju win, które chcemy otrzymać:
– obszar bordowy (22 – 25 Blg°) – wina deserowe (słodkie),
– obszar żółty (15 – 22 Blg°) – wina stołowe (wytrawne),

Dla prawidłowego przebiegu fermentacji ważnym jest by stężenie cukru przed jej rozpoczęciem NIE przekroczyło22 do 25 Blg°. Jeżeli preferujesz wina bardzo słodkie dodawaj cukier w kilku porcjach np.: w 1, 5 i 12-tym dniu fermentacji. Wino można również dosłodzić po zakończeniu fermentacji.

Badanie brzeczki piwnej
Pomiaru zawartości cukru w brzeczce piwnej dokonuje się w analogiczny sposób jak dla nastawu wina. Na skali zaznaczono zakres zalecanych początkowych stężeń cukru w brzeczce kolorem bursztynowym (8 – 10 Blg°). Fermentację brzeczki piwnej uznaje się za zakończoną gdy odczyt mieści się w przedziale oznaczonym kolorem zielonym (0 – 2 Blg°).

Wyrób trunków i nalewek

palenie w miejscu pracy, 101 kk, praca na wózki widłowe, skierowanie na badanie okresowe pracownika, koniec maseczek 2022, bhp ubrania robocze, buty robocze, karcher wv2 plus n, badania wstępne do pracy biurowej, okoliczności wypadku przy pracy przykład, obudowa wykopu, koronawirus polska 6 maja, zarządzanie produkcją pdf chomikuj, zharmonizowane

yyyyy